Faktury cdn...

Faktury cdn...

Najważniejszą zmianą jaką należy zanotować to fakt, iż obowiązkowym elementem faktury od 1 stycznia 2013 r. nie będzie już słówko „FAKTURA VAT” (ani „FAKTURA VAT-MP”, „FAKTURA VAT marża”). Faktura to po prostu dokument zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Jednocześnie, pozostawienie przez podatnika ww. oznaczenia nie będzie postępowaniem błędnym. Wszystkie przywołane przepisy wskazują, iż „faktura powinna zwierać (...)”. Oznacza to, że podają informacje jakie faktura powinna (musi) posiadać. Oczywistym zaś jest, że faktura może zawierać również informacje dodatkowe. Od 1 stycznia 2013 r. oznaczenie „FAKTURA VAT” stanie się elementem dodatkowym (a nie jak obecnie obligatoryjnym) analizowanego dokumentu.