MATERIAŁY BUDOWLANE MATERIAŁY BUDOWLANE

 

Zajmujemy się również wypełnianiem wniosków VZM-1 o zwrot VAT z materiałów budowlanych. Można je złożyć tylko raz w roku i nie ważne przy tym, jakiego okresu dotyczą faktury. Kolejny wniosek można złożyć dopiero w następnym roku kalendarzowym.

 

Limit zwrotu VAT za materiały budowlane - ulga budowlana

 

Zwrot wydatków poniesionych na materiały budowlane dotyczy tych materiałów budowlanych, których opodatkowanie w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej wzrosło z 7% do 22%, a od 1 stycznia 2011 r. - do 23%). Sprawdź, jaki limit zwrotu obowiązuje dla wniosków składanych w II kwartale 2012 r.

 

Komu przysługuje zwrot?

Prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przysługuje osobie fizycznej w związku z:

- budową budynku mieszkalnego;

- nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w przepisach;

- remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

 

Kwota zwrotu

 

Jeżeli złożenie pierwszego wniosku o zwrot wydatków za materiały budowlane przypada w momencie obowiązywania VAT o stawce 23%, wówczas kwota zwrotu dla wniosków składanych w II kwartale 2012 r. wynosi:

1. Kwota zwrotu dla osób, które nie korzystały z ulg mieszkaniowych

jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę: 32.686 zł

jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę: 14.008 zł

2. Kwota zwrotu dla osób, które korzystały z ulg mieszkaniowych

jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę: 26.693 zł

jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę: 11.440 zł

 

Jeżeli złożenie pierwszego wniosku o zwrot wydatków za materiały budowlane przypadło w momencie obowiązywania VAT o stawce 22%, wówczas kwota zwrotu dla wniosków składanych w II kwartale 2012 r. wynosi:

1. Kwota zwrotu dla osób, które nie korzystały z ulg mieszkaniowych

jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę: 32.954 zł

jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę: 14.123 zł

2. Kwota zwrotu dla osób, które korzystały z ulg mieszkaniowych

jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę: 26.693 zł

jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę: 11.440 zł

 

Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468 ze zm.).