PEŁNA RACHUNKOWOŚĆ PEŁNA RACHUNKOWOŚĆ

Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych

 

Biuro Rachunkowe KORYFEUSZ w Skarżysko-Kamienna specjalizuje się w usługowym prowadzeniu Ksiąg Rachunkowych, które prowadzi komputerowo, korzystając z nowoczesnego oprogramowania OPTIMA firmy COMARCH.

 

Prowadzimy wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe:

 • dziennik, 
 • księga główna, 
 • księgi pomocnicze, 
 • zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych)
 • ewidencje środków trwałych, 
 • ewidencje wyposażenia, 
 • ewidencje podatku od towarów i usług (VAT), 
 • rozliczenia z ZUS. 

 

Naszymi klientami są firmy działające na terenie miasta Skarżysko-Kamienna,  Kielce, Radom, Szydłowiec, Końskie, Starachowice, Suchedniów, Bliżyn, Piaseczno i wiele innych. Można powiedzieć że obsługujemy przedsiębiorców z całego kraju. 

 

W ramach prowadzenia Ksiąg Rachunkowych:

 • sporządzimy dla Ciebie Politykę Rachunkowości,
 • opracujemy zakładowy plan kont,
 • dokonamy analizy ekonomiczno – finansowej,
 • sporządzimy roczne sprawozdanie finansowe w tym:    
 • bilans wraz z załącznikami, 
 • rachunek zysków i strat
 • rachunek przepływów pieniężnych (cash flow), 
 •  informacja dodatkowa,
 • rozliczymy właścicieli,
 • sporządzimy raporty (roczne i miesięczne),
 • Rozliczymy twoje przedsiębiorstwo z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

OPTIKON 

 

Biuro Rachunkowe KORYFEUSZ działa na systemie (Comarch Optima), ale BARDZO SZYBKO PRZYJMIE CIĘ POD SWOJE SKRZYDŁA pomimo używania przez Ciebie innych programów fakturujących innych producentów.

 

W miesiącu sierpniu 2012 zakupiliśmy oprogramowanie KONWERTUJĄCE - współpracujące z systemami Comarch Klasyka i Comarch Optima. – OPTIKON - program umożliwiający współpracę modułu księgowego Opt!ma z oprogramowaniem magazynowo – fakturującym:

 

 • Wf-Kaper: rejestry VAT;
 • Wf-Mag dla DOS: rejestry VAT:
 • Subiekt (wszystkie wersje): rejestry VAT;
 • F++: rejestry VAT, kasa/bank;
 • Symfonia: rejestry VAT;
 • AutoStacja: rejestry VAT, kasa/bank;
 • Bachung: rejestry VAT;
 • Wf-Mag dla Windows: rejestry VAT, kasa/bank;
 • KolHurt: rejestry VAT;
 • KS Apteka firmy KamSoft

 

lub innymi programami potrafiącymi eksportować dokumenty zakupu i sprzedaży do pliku w jednym z powyższych standardów.

 

WAŻNE. Istnieje możliwość rozbudowania funkcjonalności programu o moduły importu z kolejnych systemów fakturujących.

 

Korzyści płynące z użytkowania programu OPTIKON:

 

Zyskujemy przede wszystkim czas poświęcony na ręczne wprowadzanie setek faktur sprzedaży i zakupu do rejestrów księgowych. Poza tym unikamy błędów popełnianych podczas przepisywania dokumentów źródłowych. Biuro Rachunkowe KORYFEUSZ zyskało narzędzie, dzięki któremu może obsługiwać większą ilość klientów bez zwiększania ilości osób wprowadzających dokumenty do systemu księgowego.

 

OPTIKON pozwala na przetworzenie pliku z transakcjami wygenerowanego z jednego z systemów magazynowo-fakturujących do postaci akceptowalnej przez CDN OPT!MA.